FALKOWA W LEGENDACH I HISTORII


Zofia Śmierciak z Falkowej

Laureatka konkursu:
Ludzie znają mnie tylko z jednej - jesiennej strony

Wstęp, położenie i rys historyczny
Legendy o: Zwyczaje i obyczaje:
Wspomnienia:
Słowo o autorce:
  Uwagi końcowe

Foto: Katarzyna Kachel

Zebrała i opracowała: Zofia Śmierciak